Arrangør komitéen til Veteranlandsfinalen er:

Eirin Holmen, Siri Skistad, Runar Maribo, Sivert Maribo, Bjørnar Endrerud, Siv Margrethe Skollerud, May Iren Natten
Frydenlund og Vegar Aasen.
Under løp utgår: Runar Maribo

Kontakter:

Leder i NMK Nedre Hallingdal: Eirin Holmen - 984 24 868
Løpsleder: Halvard Møllerplass - 900 66 977
Løpssekretær / påmelding: Siv Margrethe Skollerud - 
Spørsmål fra svenske / utenlandske deltakere: Vegar Aasen - 90057431

Media/Presse/Some: Mats Bjerknes - 41769467